Sáng nay, ngày 25/09 đã diễn ra Chương trình DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN VÀ SẢN PHẨM OCOP KHU VỰC TÂY NGUYÊN NĂM 2021.

📣📣📣Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

🎯🎯 Nhằm thúc đẩy nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên năm 2021, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *