Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – gọi tắt là Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020.

23-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới ( CT MTQG XD NTM) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – gọi tắt là Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020.

Nam Truong Son Cacao là một trong những đại diện tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại Hội nghị. Được Chuyên gia OCOP cấp Quốc gia và các lãnh đạo ghé thăm và góp ý về sản phẩm, những việc cần tập trung làm chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới nâng tầm đánh giá OCOP cấp Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *