Hội nghị tổng kết chương trình Khuyến Công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chương trình Khuyến Công giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị tổng kết chương trình Khuyến Công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chương trình Khuyến Công giai đoạn 2021-2025.Nam Truong Son Cacao vinh dự là đại diện cho các doanh nghiệp có sản phẩm chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham dự trưng bày và giới thiệu các sản phẩm làm từ cacao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *